Share
Preview
 

Nyhetsbrev
- september 2021 -
Samarbeidsavtale med Kommunaldepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Leieboerforeningen har inngått en samarbeidsavtale med mål om å øke kunnskapen om leiesektoren. Avtalen ble undertegnet 2. september 2021 av kommunalminister Nikolai Astrup og daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen.
 
 
Krever ny husleielov
Vi trenger en ny og mer forbrukerretta husleielov. Dette er Leieboerforeningens hovedkrav til den nye regjeringen som skal tiltre etter valget.
 
Merkeordning for utleieboliger
Leieboerforeningen er partner i et prosjekt som utreder en mulig sertifiseringsordning av utleiere. Målet er at utleiere skal kunne få en typegodkjent gradering basert på utleieboligenes standard, bomiljø, beboermedvirkning, sosial bærekraft, forvaltning mv.   
 
HTU trenger din hjelp
Husleietvistutvalget (HTU) ble nasjonalt 1. september og HTU skal lage nye og mer forbrukerretta nettsider. De søker derfor etter leieboere som kan ta en kort brukertest (ca 5-8 minutter) på nett. Undersøkelsen er anonym, men vil du være med i trekningen av gavekort, må du oppgi kontaktinformasjon til slutt.

Har du spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen er det Camilla S. Halvorsen i selskapet Kult Byrå (www.kult.design) som gjennomfører brukerundersøkelsen.

LkL er klar for nye medlemmer
Leieboerforeningens Lokallag for kommunale leieboere (LkL) i Oslo startet opp 1. september. Bor du kommunalt i Oslo, kan du nå melde deg inn. LkL har til sammen fire ansatte fordelt på ett årsverk, og lokallaget skal bistå medlemmer og gårdsstyrer med ulike aktiviteter og rådgivning. Medlemskap i LkL koster kr 250 pr år. I september er det medlemskampanje som betyr at medlemskapet bare koster kr 100,-.
Click here to add text.
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign