Share
Preview
 

Nyhetsbrev
- januar 2022 -
Medlemsundersøkelsen 2022
De første resultatene fra Medlemsundersøkelsen 2022 er allerede klare, men det er mye analysearbeid som ligger foran oss. Vi har trukket ut tre vinnere som får et gavekort på kr 1.000, og vi takker de mange hundre om har deltatt.
 
Årsmøtet gjennomføres digitalt
Det er nå bestemt at årsmøtet i Leieboerforeningen gjennomføres som et digitalt videomøte. I år gjennomføres møtet i sanntid slik at medlemmene kan ta ordet og stemme over sakene på selve møtet.
Leieboerquiz
Alle elsker quiz! Vi har laget en uhøytidlig kunnskapsquiz med spørsmål om rettigheter og plikter for leieboere. Er du en smart leieboer?
Mugg og sopp
Mugg resulterer ikke bare i dårlig innelukt – de som bor i boliger med slike problemer har en høyere risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre overfølsomhetssykdommer. Hva kan du som leieboer gjøre?
Mange nye medlemmer i fjor
1.783 nyinnmeldte medlemmer i 2021. Det er fantastisk mange og det viser at det er mange som trenger Leieboerforeningen i ryggen. En vedtektsendring i fjor medførte at vi har måtte slette mange medlemmer som ikke har betalt, men dette var forventet. Nå er medlemstallet vårt mer korrekt, og vi satser på en fortsatt sterk vekst i årene som kommer.
Lansering av rapport om Boligmerke
15. februar kl. 9-11 arrangere Leieboerforeningen, Nedenfra, Pådriv og Norsk Eiendom sin rapport om Boligmerke. Boligmerke er et konseptforslag for hvordan vi kan etablere en ordning for sertifisering av utleiere og utleieboliger. En slik ordning vil kunne bidra til å strukturere leiemarkedet på en måte som gir økt transparens, bedre boforhold for leieboere og mer bærekraftige bo- og nærmiljøer. Lanseringen vil bli streamet, og det noen få plasser for de som kan delta fysisk. Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon, eller send en påmelding ved å klikke her.
Andre skriver
Forskning, rapporter mv
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign