Share
Preview
Les om ny medlemstype, Hurdalsplattformen, fri rettshjelp mm
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Nyhetsbrev
- november 2021 -
 
Ny regjering -
ny boligpolitikk
I den nye regjeringsplattformen til Ap/Sp regjeringen - Hurdalsplattformen, er det et eget punkt om boligpolitikken. Noen av Leieboerforeningens krav er fulgt opp og det er mange forslag som vil få betydning om de blir gjennomført.
 
 
 
Byrådet kutter i støtten til Leieboerforeningen
Oslo kommune foreslår kutt på totalt en million kroner i overføringene til Leieboerforeningen for 2022. Det vil få stor betydning for foreningens ulike aktiviteter om kuttforslagene blir stående .
 
Forbud mot husdyr gjelder ikke alltid
Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieboeren ha husdyr i gitt situasjoner. Forutsetningen er at gode grunner taler for det og at dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.
 
Rettshjelpsordningen må styrkes
En rekke organisasjoner, deriblant Leieboerforeningen, krever at regjeringen tar grep og utarbeider en ny lov om fri rettshjelp. I dag er inntektsgrensene så lave at selv ikke utføre omfattes av ordningen.
 
Nytt og rimelig medlemskap
Basis er ett nytt, rimelig og heldigitalt medlemskap. Prisen er kr 150 pr år. Det gir samme rettigheter som de andre medlemstypene, med ett unntak: Du får ikke juridisk rådgivning/advokathjelp.
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign