Share
Les om urettferdig bostøtte, 1. mai frokost, skattefradrag for husleie
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 Nyhetsbrev
- april 2023 -
Diskriminerer fattige som leier privat
Oslo kommune diskriminerer fattige som leier privat. Bor du i en kommunal utleiebolig, får du både kommunal og statlig bostøtte om du har lav inntekt. Bor du i en privateid utleiebolig , får du bare statlig bostøtte. Dette utgjør mange tusen kroner i forskjell pr måned.
Boligpolitisk 1. mai-frokost
Snart er det 1. mai, og også i år markerer vi dagen med en tradisjonell 1. mai-frokost, paroler og appeller i Oslo på Leieboerforeningens lokaler i Borggata 2B.
 
Vil ha skattefradrag for husleie
Leieboerforeningen foreslår fullt fradrag i skatten for utgifter til husleie. Dette er både rettferdig og utjevnende, og vil gi leieboere mer å rutte med i et glohett leiemarked.
Utleiers adgang til boligen
Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider for å hindre skade.
Husk årsmøte
Nå er det åpent for å melde seg på til årsmøtet i Leieboerforeningen. Noen årsmøtesaker er også ferdige, som styrets beretning og regnskap for 2022. Fristen for å melde inn saker som skal opp på årsmøte er 2. mai.
Verdenskongressen for leieboerorganisasjoner
Forrige uke ble den 22. internasjonale verdenskongressen for leieboerorganisasjoner gjennomført i Lisboa. Leieboerforeningen deltok med to delegater.
Forslag om redusert medlemspris
Leieboerforeningen ønsker å innføre redusert medlemskontingent for personer/familier med lav inntekt. Ordningen vil gjelde for alle som mottar statlig og/eller kommunal bostøtte.
Blanda drops
Anbefal nyhetsbrevet til noen du kjenner!
Liker du nyhetsbrevet vårt? Da synes vi du skal anbefale det til noen du kjenner. Nyhetsbrevet er gratis og du kan når som helst stoppe det!
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign