Share
Les mer om tak på leieøkninger, medlemsmøter, leieboersamvirke, ny husleielov mv.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 

Nyhetsbrev
- januar 2023 -
Pristak på leieøkninger opp i Stortinget
Rødt på Stortinget har levert inn et forslag med ulike boligpolitiske tiltak. Blant annet ber Rødt om at det settes et makstak på husleieøkninger, slik det har blitt gjort i Danmark. Leieboerforeningen støtter initiativet.
Medlemsmøter i januar
Leieboerforeningen har 4500 medlemmar over heile landet, men medlemmane våre er i liten grad aktive i foreninga. No tar vi grep for å styrke medlemsdemokratiet, og i januar arrangerar vi to medlemsmøter.
 
Hvem har ansvar for å rydde snø og is?
Når vinteren kommer mottar Leieboerforeningen en rekke henvendelser med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø og rydde fortau og gårdsrom. Mange tør ikke gå ut. Og om du er så uheldig og faller og skader deg, kan du kreve erstatning?
Leieboersamvirke skal utredes
Leieboersamvirke innebærer at leieboerne leier av seg selv gjennom en boligforening/samvirkeforetak. Leieboerforeningen skal nå utrede om en slik modell også har noe for seg i Norge.
Innspill om husleielovutvalget
Regjeringen innkalte 5. januar sentrale interesseorganisasjoner til å komme med innspill til det kommende husleielovutvalget. Leieboerforeningen mener dagens husleielov ikke ivaretar leieboernes behov for trygge og gode boliger og samfunnets behov for en velfungerende leiesektor.
Når utleier låser seg inn
Mange huseiere tror at de i kraft av eiendomsretten til bygningen har rett til å komme inn i den utleide leiligheten når de vil. Men slik er det ikke absolutt ikke.
Mange nye medlemmer i 2022
Leieboerforeningen fikk rekordmange 2.000 nye medlemmer i fjor. Det betyr at vi i snitt fikk mer enn fem nye medlemmer hver eneste dag gjennom hele året. Samtidig med at mange melder seg inn, er det mange som melder seg ut eller ikke betaler medlemsavgiften når den forfaller.
Blanda drops
Anbefal nyhetsbrevet til noen du kjenner!
Liker du nyhetsbrevet vårt? Da synes vi du skal anbefale det til noen du kjenner. Nyhetsbrevet er gratis og du kan når som helst stoppe det!
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign