Share
Les om husleietak, tidsubestemte leieavtaler, leieboerpanel, bolig i likestillingsperspektiv og mere
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 Nyhetsbrev
- mars 2023 -
Ikke vilje til å innføre leietak
Nylig ble forslaget om innføre husleiefrys nedstemt av et stort flertall på Stortinget. Kun SV og MDG stemte med forslagsstiller Rødt. Vi var på Stortinget sammen med medlemmer og andre støttespillere.
Vil du sitte i leieboerpanelet vårt?
Vi oppretter et leieboerpanel med medlemmer som raskt kan hjelpe oss med å svare på saker vi lurer på. Du må si ja til å svare på noen korte spørreundersøkelser og hver gang trekker vi flere deltakere som får tilsendt GriseFlax.
 
Utkastelse begrunnet i narkotikabruk?
Leieboerforeningen får av og til henvendelser fra medlemmer som blir forsøkt kastet ut fordi utleier oppdager bruk eller oppbevaring av narkotika i leieboligen. Men er dette gyldig grunn?
Tidsbestemt leieavtale - lov eller ikke?
Det er ikke helt fritt frem å avtale tidsbestemte leieavtaler. Mange har kanskje en avtale i strid med loven uten å være klare over det. Hva er egentlig lov og hva er ikke?
HTUs veiledning kan være utfordrende
Husleietvistutvalget skal kunne veilede de som har behov for juridisk bistand. For å fungere må veiledning være konkret. Er dette mulig samtidig med at utvalget skal være en nøytral avgjørelsesinstans?
8. mars:
Leieboliger i et likestillingsperspektiv
Ikke alle hjem er trygge, og ikke alle boliger er trygge. Overgang til en trygg bolig kan være avgjørende for å bryte ut av et utrygt hjem. En trygg bolig kan være avgjørende for å skape et trygt hjem.
Blanda drops
Påskestengt
Leieboerforeningen holder stengt hele påskeuken, som vil si fra 3. til 10. april. Vi åpner dørene igjen tirsdag 11. april kl 10. Har du behov for juridisk bistand bør du benytte vår elektroniske saksbehandling på Min side. Henvendelser blir besvart i den rekkefølgen de kommer inn.  
Anbefal nyhetsbrevet til noen du kjenner!
Liker du nyhetsbrevet vårt? Da synes vi du skal anbefale det til noen du kjenner. Nyhetsbrevet er gratis og du kan når som helst stoppe det!
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign