Share
Preview
 

Nyhetsbrev
- september 2022 -
Kom på leieboerfestival 3. oktober
3. oktober markerer vi den internasjonale leieboerdagen i Oslo med en egen festival. Her kan du få faglig påfyll, være med på byvandring, spise god mat og være med på konsert på kvelden.
Hva skjer med husleieloven
Den viktigste boligpolitiske saken for Leieboerforeningen er nå å få en ny husleielov som sikrer leieboerne bedre rettigheter. Ny husleielov har vært gjenstand for mange diskusjoner i sommer. Vi gir deg en oversikt over hva som er status i saken.
 
Depositumsabonnement - et produkt vi ikke trenger?
Når husleia stiger, øker også depositumskravet. Kravet til kontanter blir en hindring for å leie bolig. Kreative utleiere forsøker å finne nye måter å løse dette på. Da er det ekstra viktig å være på vakt og forstå hva slags avtaler som tilbys. Det er ikke gull alt som glimrer.
Reglene for kommunal bolig skal endres
Byrådet i Oslo har bestemt at de skal utforme en ny tildelingsforskrift for kommunale boliger. Leieboerforeningen har på et tidlig tidspunkt blitt spurt om å peke ut noen hovedutfordringer i dagens forskrift. Her er noen av de bestemmelsene vi mener kommunen bør endre.
Utkastelse - dette må du vite
Utkastelse, også kalt tvangsfravikelse, inne­­­bærer at namsmannen fjerner personene som oppholder seg i boligen i tillegg til innbo og løsøre. En utkastelse oppleves av de fleste som svært dramatisk og her går vi gjennom noen av hovedreglene knyttet til dette.
Hvordan gjøre bostøtten bedre
Et regjeringsoppnevnt utvalg har gått gjennom den statlige bostøtteordningen og kommet med forslag til endringer. Leieboerforeningen er ikke fornøyd og skriver at selv med endringene vil man ikke nå målet: Å legge til rette for at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har anledning til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Her kan du lese mer om våre forslag til ytterligere endringer.
Blanda drops
Anbefal nyhetsbrevet til noen du kjenner!
Liker du nyhetsbrevet vårt? Da kan du anbefale det til noen du kjenner.
Det er helt uforpliktende og gratis!

Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign