Share
Preview
 

Nyhetsbrev
- oktober 2021 -
Bostøtten må styrkes
Boutgiftstaket må heves, inntektsgrensen må økes og informasjon om bostøtte må bli mer tilgjengelig om denne støtteordningen skal fungerer etter intensjonen, uttaler Martin Gustavsen i Leieboerforeningen.
 
 
Vil ha ny politikk for leieboere
Vi trenger en boligpolitikk som trygger og sikrer leieboernes hverdag. Bolig, enten du eier eller leier, er en grunnleggende rettighet. Leieboerforeningen har fremmet tre krav til den nye regjeringen.
 
Reglene om husleieøkning
Leieboerforeningen får mange henvendelser om hvor mye utleier kan øke husleia. Husleieloven har tydelige regler om dette. Loven gir adgang til justering basert på konsumprisindeks og tilpasning til gjengs leie. Her finner du en kort oversikt over reglene.
 
Kommunale beboere har eget lokallag
Leieboerforeningens Lokallag for kommunale leieboere (LkL) i Oslo startet opp 1. september. Bor du kommunalt i Oslo, kan du nå melde deg inn. LkL har til sammen fire ansatte fordelt på ett årsverk, og skal bistå medlemmer og gårdsstyrer med ulike aktiviteter og rådgivning. Medlemskap i LkL koster kr 250 pr år.
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign