Share
Les om husleielovutvalget, ikke-kommersiell utleieboliger, terningskast på oslo-partiene mv
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 Nyhetsbrev
- august 2023 -
Hvem har den beste leiepolitikken i Oslo?
Å leie bolig skal være trygt og godt. Men har partiene i Oslo-politikken huska på leieboerne i sine valgprogram? Vi har finlest programmene og triller terningen.
Husleielovutvalget ønsker innspill
Husleielovutvalget ønsker innspill fra leieboere og andre til det pågående lovarbeidet. Lovutvalget har en egen hjemmeside hvor det er enkelt å komme med innspill.
 
Om husleie og andre ytelser
Det er bare adgang til å avtale at leieboeren skal betale husleie, tillegg for brensel eller elektrisitet, vann og avløp der utleier betaler etter målt forbruk og depositum (eventuelt garanti). Utleieren har ikke lov å kreve gebyr for å få nøkler, inngåelse av kontrakt eller liknende.
Leieboersamvirke - en ny utleieboligmodell
Leieboerforeningen har skrevet en rapport om en ny modell for ikke-kommersielle utleieboliger. Rapporten er overlevert myndighetene og Husbanken har gitt midler slik at vi kan fortsette arbeidet.
Endringer i medlemskontingenten
Fra 1. september endres kontingenten for nye studentmedlemmer fra 250 til 300 kroner. Standard medlemmer som mottar bostøtte kan derimot få redusert årskontingenten fra 400 til 300 kroner pr år.
Forslag kan svekke rettssikkerheten for leieboere
Husleietvistutvalget mekler og fatter avgjørelser i leieforhold og er en viktig institusjon. Regjeringen har sendt på høring et forslag som vil svekke rettssikkerheten til leieboere.
Blanda drops
Leieboerforeningen, Borggata 2b, 0650 Oslo, Norway

Email Marketing by ActiveCampaign